Bong Bóng Cá

Sản Phẩm Bong Bóng Cá Basa được chế biến trong môi trường vệ sinh, an toàn thực phẩm với hệ thống nhà máy sản xuất được áp dụng các công nghệ tiên tiến hiện đại.

liên hệ đặt hàng
mô tả

Liên hệ

Để biết thêm thông tin về sản phẩm, vui lòng liên hệ với chúng tôi:

Mr.Lê Xuân Quế ( Tổng Giám Đốc )
Điện thoại: +84 (0) 913971343
Email: xuanqueasm@gmail.com

Mr. Trần Bá Sơn ( Phó Tổng Giám Đốc )
Điện thoại: +84 (0) 908476786
Email: sontrisedco@gmail.com

Mr. Lý Ngọc Anh ( Giám Đốc Kinh Doanh )
Điện thoại: +84 (0) 944375767
Email: anhquocviet07@gmail.com