mô tả

Liên hệ

Để biết thêm thông tin về sản phẩm, vui lòng liên hệ với chúng tôi:

Mr.Lê Xuân Quế ( Tổng Giám Đốc )
Điện thoại: +84 (0) 913971343
Email: xuanqueasm@gmail.com

Mr. Trần Bá Sơn ( Phó Tổng Giám Đốc )
Điện thoại: +84 (0) 908476786
Email: sontrisedco@gmail.com

Mr. Lý Ngọc Anh ( Giám Đốc Kinh Doanh )
Điện thoại: +84 (0) 944375767
Email: anhquocviet07@gmail.com