Tách vỏ hạt

Mực được phơi nắng khoảng hai buổi trưa cho thịt săn, có độ dai nhưng chưa khô quắc và cứng, như thế là nguyên liệu lý tưởng cho món mực rim.

Phân cỡ hạt thô

Mực được phơi nắng khoảng hai buổi trưa cho thịt săn, có độ dai nhưng chưa khô quắc và cứng, như thế là nguyên liệu lý tưởng cho món mực rim.

Xử lý nhiệt

Mực được phơi nắng khoảng hai buổi trưa cho thịt săn, có độ dai nhưng chưa khô quắc và cứng, như thế là nguyên liệu lý tưởng cho món mực rim.