Dịch Vụ 1

Chương trình học : (3-4 ngày)
- Ngày thứ1:  Xem Video về kỹ năng lặn ở trong nước, làm bài cuối khóa theo chương trình học.
- Ngày thứ2: Vào hồ bơi học tất cả các kỹ thuật lặn trước khi ra biển, độ sâu tối đa là 2m.
- Ngày thứ3: Thực tập các kỹ thuật lặn biển Khu bảo tồn, nơi có rạng san hô tuyệt đẹp.
- Ngày thứ4: Thực tập các kỹ thuật nâng cao ở khu bảo tồn biển.
Cuối khóa học bạn sẽ được cấp chứng nhận tạm thời, bằng lặn có giá trị trên toàn cầu sẽ được chuyển đến địa chỉ nơi ở của bạn.
1. Lặn biển vào ban đêm.
2. Lặn  biển ở độ sâu tối đa 30m.
3. Lặn biển ở nhiều cấp bậc nông sâu khác nhau, sử dụng máy tính lặn.
4. Cân bằng lơ lững trong nước.